page-header

In: April 2020

13
Apr

The Perfect Medication Against COVID-19

At BEL Initiative we pride ourselves in sharing our resources with entrepreneurs in Haiti and beyond….

13
Apr

Pi Bon Medikaman Kont Kowonaviris

BEL Initiative toujou pran plezi nan pataje resous ak antreprenè ki ann Ayiti ak toupatou nan…

BEL Initiative