Yon papa ayisyen konstwi yon wobo pou ede pitit li pale
Rankontre Jean-Max Dumond, li bay prèv ke moun an Ayiti ka itilize teknoloji pou jwenn solisyon. Nan yon entèvyou ak The Observers mesye Dumond di li konstwi wobo a pou ti gason l ki gen 3 zan men ki pa renmen pale, ki fè jès lè yo pale avè l.
Li pa te gen ase lajan pou mennen l wè yon espesyalis, men li wè l renmen pale ak sistèm rekonesans vokal google la. Sa te atire atansyon l pou konstwi yon wobo pou ti jennonm nan pale avè l.
Gade entèvyou li bay Télé Pacific nan peyi Dayiti.

Entèvyou ekri: http://observers.france24.com/en/20171110-haiti-father-robot-teach-son-speak